POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Politica de confidențialitate

Această politică de confidențialitate clarifică natura, scopul și scopul prelucrării datelor personale (denumite în continuare „date”) în cadrul ofertei noastre online și a site-urilor web, a caracteristicilor și a conținutului acestora, precum și a prezenței online externe, de ex. profilul nostru social media (denumit în mod colectiv „oferta online”). Cu privire la terminologia utilizată, de ex. „Prelucrare” sau „Responsabil”, facem trimitere la definițiile din articolul 4 din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Detinatorul site-ului:
Alexandru Zloteanu
Atzenberg 18
88239 Wangen în Allgäu
Germania
alex.zloteanu@gutejobs.ro
https://gutejobs.ro/impressum/

Tipuri de date prelucrate:
– Date personale (de exemplu, nume, adrese).
– Informații de contact (de exemplu, e-mail, numere de telefon).
– Date despre conținut (de ex., introducere de text, fotografii, videoclipuri).
– Datele de utilizare (de exemplu, site-urile vizitate, interesul pentru conținut, timpii de acces).
– Informații despre dispozitivele folosite, adrese IP

Categorii de persoane afectate
Vizitatorii și utilizatorii ofertei online (în continuare se referă la persoanele afectate ca „utilizatori”).

Scopul prelucrării
– Furnizarea si imbunatatirea ofertei online, a funcțiilor și a conținutului acesteia.
– Răspunsul la solicitările de contact și comunicarea cu utilizatorii.
– Măsuri de securitate
– Măsurare / marketing

Termenii utilizați
„Date personale” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana vizată”); persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin intermediul atribuirii a unui identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, datele de locație, la o identificare on-line (de exemplu, cookie) sau una sau mai multe caracteristici speciale, care exprimă identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială a persoanei respective.

„Procesare” înseamnă orice proces efectuat cu sau fără ajutorul unor metode automatizate sau a oricărui astfel de proces asociat datelor cu caracter personal. Termenul include practic orice tip de prelucrare a datelor.

„Pseudonimizarea“ este prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod in care datele cu caracter personal nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect, fără ajutorul unor informații suplimentare.

„Profiling“ orice tip de prelucrare automată a datelor cu caracter personal, care permit evaluarea si analizarea unor anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special aspectelor legate de performanța de locul de muncă, situația economică, sănătate, analiza preferintelor personale, intereselor, comportamentului, locului in care se afla sau s-au aflat respectivele persoane fizice.

„Persoană responsabilă” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, organismul sau organismul care decide singur sau în comun cu ceilalți cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

„Procesator” înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

Bazele juridice relevante

În conformitate cu articolul 13 GDPR, vă informăm despre temeiul juridic al procesării datelor noastre. Cu excepția cazului în care se menționează temeiul juridic al declarației privind protecția datelor, se aplică următoarele: Temeiul juridic pentru obținerea consimțământului este articolul 6 alineatul (1) litera a și art. 7 GDPR, baza legală pentru prelucrarea pentru prestarea serviciilor noastre și executarea măsurilor contractuale, precum și răspunsul la întrebări este articolul 6 alineatul (1) lit. b GDPR, baza legală pentru prelucrare în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale este Art. 6 (1) lit. c GDPR, iar baza legală pentru procesare în scopul protejării intereselor noastre legitime este articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR. În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice cer prelucrarea datelor cu caracter personal, Art. 6 paragraful 1 lit. d GDPR foloseste drept bază juridică.

Masuri de securitate

Luăm măsuri tehnice adecvate în conformitate cu articolul 32 din GDPR, luând în considerare stadiul actual al tehnicii, costurile de implementare și natura, scopul, circumstanțele și scopurile prelucrării, precum și probabilitatea și gravitatea diferitelor riscuri pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice și măsuri organizatorice pentru a asigura un nivel de protecție adecvat riscului.

Măsurile includ, în special, asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor, prin controlul accesului fizic la date, precum și accesul, intrarea, divulgarea, disponibilitatea și separarea acestora. De asemenea, am stabilit proceduri pentru a vă asigura că drepturile persoanelor vizate, ștergerea datelor și vulnerabilitatea datelor sunt satisfăcute. Mai mult, considerăm protecția datelor cu caracter personal deja în curs de dezvoltare sau selectarea hardware-ului, a software-ului și a procedurilor, în conformitate cu principiul protecției datelor prin proiectarea tehnologică și setările implicite favorabile confidențialității (articolul 25 GDPR).

Colaborarea cu procesatorii și cu terții

Dacă, în contextul procesării noastre, divulgăm datele unor alte persoane și societăți (procesatori contractuali sau terțe părți), le transmitem sau le acordăm în alt mod accesul la date, acest lucru se va face numai pe baza unei autorizații legale (de exemplu, dacă transmiterea datelor către terțe părți, conform cerințelor furnizorilor de servicii de plată, în conformitate cu articolul 6 (1) (b) GDPR pentru a îndeplini contractul), v-ați dat acordul unei obligații legale sau bazate pe interesele noastre legitime (de exemplu, utilizarea agenților, webhosterilor etc.).

In cazul in care am cere unor parti terte să proceseze date pe baza unui așa-numit „contract de procesare a contractelor”, acest lucru se face pe baza Art. 28 GDPR.

Transferuri către țări terțe
Dacă procesăm datele într-o țară terță (ex. În afara Uniunii Europene (UE) sau a Spațiului Economic European (SEE)) sau în contextul utilizării serviciilor terților sau divulgarea sau transmiterea de date unor terțe părți, acest lucru se va face numai dacă trebuie să ne îndeplinim obligațiile (precontractuale), pe baza consimțământului dvs., pe baza unei obligații legale sau pe baza intereselor noastre legitime. Sub rezerva permiselor legale sau contractuale, noi prelucrezăm sau avem datele prelucrate într-o țară terță numai în prezența condițiilor speciale de la articolul 44 și următoarele GDPR. 

Aceasta înseamnă că prelucrarea se bazează pe garanții specifice, cum ar fi nivelul recunoscut oficial de protecție a datelor (de exemplu pentru SUA, prin intermediul sistemului de protecție a datelor) sau respectarea obligațiilor contractuale speciale recunoscute oficial (așa-numitele „clauze contractuale standard”).

Drepturile persoanelor vizate

Aveți dreptul să solicitați confirmarea privind prelucrarea datelor în cauză și informații despre aceste date, precum și informații suplimentare și o copie a datelor în conformitate cu articolul 15 din GDPR.

În conformitate cu articolul 16 GDPR aveți dreptul să solicitați completarea datelor referitoare la dvs. sau corectarea datelor incorecte referitoare la dvs.

În conformitate cu articolul 17 din GDPR, aveti dreptul de a solicita ștergerea imediată a datelor relevante sau, în mod alternativ, să solicitati restricția privind prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 18 GDPR.

Aveți dreptul să solicitați ca datele referitoare la dvs., pe care ni le-ați furnizat, să fie obținute în conformitate cu articolul 20 GDPR și să solicitați transmiterea acestora altor persoane responsabile.

În conformitate cu articolul 77 din GDPR aveti, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Retragerea consimtamantului

Aveți dreptul să acordați sau sa va retrageti consimțământul în conformitate cu. Art. 7 paragraful 3 GDPR.

Dreptul la contestarii prelucrarii datelor personale

Puteți oricând să vă opuneți prelucrării viitoare a datelor dvs. în conformitate cu articolul 21 din GDPR. Obiecția poate fi formulată în special împotriva prelucrării în scopuri de marketing direct.

Cookie-urile și obiecții cu privire la serviciile de publicitate directa

„Cookies” sunt fișiere mici care sunt stocate pe computerele utilizatorilor. In cookie-uri pot fi stocate diverse informatii. Un cookie este folosit în principal pentru a stoca informațiile despre un utilizator (sau despre dispozitivul pe care este stocat cookie-ul) în timpul sau după vizita sa la o ofertă online.

Cookie-urile temporare sau „cookie-urile de sesiune” sau „cookie-urile temporare” sunt cookie-urile șterse după ce un utilizator părăseste un serviciu online și își închide browserul.

Într-un astfel de fisier cookie, pot fi stocate de exemplu conținutul unui coș de cumpărături dintr-un magazin online sau un statut de conectare (login – logout).

Termenul „permanent” sau „persistent” se referă la cookie-urile care rămân stocate chiar și după ce browser-ul a fost închis.

Astfel, starea de conectare poate fi salvată pentru anumite site-uri, dacă utilizatorii vizitează aceste site-uri după câteva zile. De asemenea, într-un astfel de fisier cookie pot fi stocate preferintele utilizatorilor, care sunt utilizate pentru măsurători de gamă sau scopuri de marketing. Un „cookie terță parte” se referă la cookie-urile oferite de furnizori, alții decât cei care administrează oferta online (în caz contrar, dacă este vorba doar de fisere cookie, acestea se numesc cookie-uri primare).

Putem folosi cookie-urile temporare și permanente și să clarificăm acest lucru în contextul politicii noastre de confidențialitate.

Dacă utilizatorii nu doresc ca fisierele cookie să fie stocate pe computerul lor, aceștia sunt rugați să dezactiveze opțiunea din setările de sistem ale browserului. Cookie-urile salvate pot fi șterse în setările de sistem ale browserului. Excluderea cookie-urilor poate duce la restricții funcționale ale acestei oferte online.

Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest scop, puteţi să blocaţi sau eliminaţi fişierele cookie fie prin intermediul setărilor browserului dvs. web sau prin utilizarea unor software-uri puse la dispoziţie de terți, sau urmând instrucţiunile specifice pentru categoriile de cookie din secţiunile următoare. In orice situaţie, pot apărea probleme legate de utilizarea anumitor părți ale site-ului web dacă dezactivaţi fişierele de tip cookie.

În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. și să configurați browserul dvs. web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dvs. web. De  obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe  care îl utilizați pentru a accesa Website-urile noastre. În funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați website-ul browserelor dvs.:

  • Setări cookie în Internet Explorer – Internet Explorer;
  • Setări cookie în Firefox – Firefox;
  • Setări cookie în Chrome – Chrome;
  • Setări cookie în Safari – Safari;
  • Setări cookie în Edge – Edge;
  • Setări cookie în Opera – Opera.

Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să vizitați www.allaboutcookies.org sau să vedeți www.youronlinechoices.eu, care conține informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online.

Ștergerea datelor

Datele prelucrate de noi sunt șterse sau limitate în prelucrarea acestora în conformitate cu articolele 17 și 18 din GDPR.

Cu excepția cazului în care este explicit stipulată în această politică de confidențialitate, datele stocate de noi sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopul lor și ștergerea nu este în contradicție cu orice cerințe legale de stocare.

Cu excepția cazului în care datele nu sunt șterse deoarece sunt necesare în alte scopuri și în scopuri legitime, prelucrarea acestora va fi restricționată. Adică, datele sunt blocate și nu sunt prelucrate în alte scopuri. Acest lucru se aplică datelor care trebuie păstrate din motive comerciale sau fiscale.

Servicii contractuale

Procesăm datele partenerilor noștri contractuali și ale părților interesate, precum și al altor clienți sau parteneri contractuali (denumiți în mod uniform „parteneri contractuali”), în conformitate cu articolul 6 paragraful 1 lit. b. GDPR pentru a vă oferi serviciile noastre contractuale sau precontractuale. Datele prelucrate, natura, amploarea și necesitatea prelucrării acestora sunt determinate de relația contractuală subiacentă.

Datele procesate includ datele de bază ale partenerilor noștri contractuali (de exemplu, numele și adresele), datele de contact (de exemplu, adresele de e-mail și numerele de telefon), precum și datele contractelor (de exemplu, serviciile utilizate, conținutul contractului, comunicarea contractuală, numele persoanelor de contact), istoricul platilor, etc.

În principiu, nu procesăm categorii speciale de date cu caracter personal, cu excepția cazului în care aceste componente fac parte dintr-o prelucrare conformă cu contractul.

Procesăm datele necesare pentru stabilirea și îndeplinirea serviciilor contractuale și subliniem necesitatea indicării acestora, dacă acest lucru nu este evident pentru partenerii contractuali.

Divulgarea persoanelor sau companiilor externe va fi făcută numai dacă este cerută de un contract. Atunci când procesăm datele furnizate în cadrul unei comenzi, acționăm în conformitate cu instrucțiunile clientului, precum și cu cerințele legale.

Ca parte a utilizării serviciilor noastre online, putem salva adresa IP și ora fiecărei acțiuni a utilizatorului.

Salvarea informatiilor se bazează pe interesele noastre legitime, precum și pe interesele utilizatorului în ceea ce privește protecția împotriva utilizării incorecte a datelor și a altor utilizării neautorizate a acestora.
Transferul acestor date unor terțe părți nu are loc, cu excepția cazului în care sunt necesare conform art.6 alin. 1 lit. f. GDPR sau există o obligație legală în conformitate cu articolul 6 paragraful 1 lit. c. GDPR.

Datele sunt șterse dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Participarea la programe afiliate
În cadrul ofertei noastre online, ne orientam in functie de interesele noastre legitime (de exemplu interesul pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online) în conformitate cu articolul 6 paragraful 1 lit. f GDPR măsuri de tracking standard pentru industrie, necesare pentru funcționarea sistemului de afiliere. Mai jos dam mai multe detalii tehnice despre cum functioneaza sistemele de afiliere online.

Serviciile oferite de partenerii noștri contractuali pot fi legate de alte site-uri web (așa-numitele linkuri afiliate sau sisteme post-cumpărare). Operatorii site-urilor respective primesc un comision dacă utilizatorii urmăresc link-urile afiliate și apoi profită de oferte.

În concluzie, pentru oferta noastră online, trebuie să fim capabili să urmărim dacă utilizatorii care sunt interesați de link-urile de afiliere și / sau de ofertele disponibile vor beneficia ulterior de ofertele de pe link-urile afiliate sau de pe platforma noastră online.

Pentru aceasta, link-urile afiliate și ofertele noastre sunt completate de anumite valori care fac parte din link sau altfel, de ex. într-un fisier cookie. Valorile includ, în special, site-ul sursă (referrer), ora, un identificator online al operatorului site-ului afiliat, un identificator online al ofertei respective, un identificator online al utilizatorului, valori specifice cum ar fi ID-ul anunțului, codul afiliat și categoriile.

ID-urile utilizatorilor online folosite de noi sunt valori pseudonime. Aceasta înseamnă că identificatorii online nu conțin date personale cum ar fi nume sau adrese de e-mail. ID-urile ne ajută doar să determinăm dacă același utilizator care a făcut clic pe un link afiliat sau a fost interesat de o ofertă a acceptat oferta, adică daca a semnat un contract cu furnizorul, de exemplu.
Cu toate acestea, identificarea online este personalăin masura in care identificarea online împreună cu alte date despre utilizator sunt disponibile.

Numai atunci compania parteneră ne poate spune dacă utilizatorul a acceptat oferta si ne poate plati comisionul de vanzare.

TARIFCHECK24 GmbH

Comparatiile pentru oferte de asigurari sunt realizate prin intermediul portalului de comparatii de preturi TARIFCHECK24 GmbH
Zollstr. 11b

21465 Wentorf bei Hamburg
Tel. 040 – 73098288
Fax 040 – 73098289
E-Mail: info@tarifcheck.de

De asemenea, Gutejobs.ro este partener afiliat al companiei Conversant LLC de care apartine si Commission Junction LLC (CJ Affiliate), cu sediul in 101 North Wacker, 23rd Floor, Chicago, IL 60606, Fax: (312) 588-3671 si in Germania 

Media & CJ Affiliate

Bothestraße 13
D-81675 München
Germany
Tel: +49 (0)89 66 54 79 0
Fax: +49 (0)89 21 09 45 17

Hosting

Serviciile de găzduire pe care le folosim sunt în scopul furnizării următoarelor servicii: servicii de infrastructură și platformă, capacități de calcul, servicii de stocare și baze de date, servicii de securitate și de întreținere tehnică pe care le folosim pentru a opera acest serviciu online.

Aici, noi, sau furnizorul nostru de hosting, procesăm datele de inventar, datele de contact, datele de conținut, datele contractuale, datele de utilizare, meta și comunicarea clienților, părților interesate și vizitatorilor acestei oferte on-line pe baza intereselor noastre legitime de furnizare eficientă și sigură a acestei oferte online. Art. 6 paragraful 1 lit. f GDPR i.V.m. Art. 28 GDPR (încheierea contractului de prelucrare a contractului).

Google Analytics

Pe baza intereselor noastre legitime (de ex. interes pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul articolului 6 (1) lit. GDPR), folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google LLC („Google”) .
Google utilizează cookie-uri. Informațiile generate de cookie despre utilizarea ofertei online de către utilizatori sunt de obicei transmise la un server Google din SUA și stocate acolo.

Google este certificat în conformitate cu Acordul privind protecția împotriva confidențialității, care oferă o garanție pentru a respecta legislația europeană privind confidențialitatea (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google va utiliza aceste informații în numele nostru, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru de către utilizatori, pentru a compila rapoarte cu privire la activitățile din cadrul acestei oferte online și de a oferi alte servicii, legate de utilizarea acestui site și a serviciilor de internet pentru noi. Aici profilurile utilizatorilor pseudonime ale utilizatorilor pot fi create din datele prelucrate.

Utilizăm Google Analytics numai cu anonimizarea IP activată. Aceasta înseamnă ca adresa IP a utilizatorilor va fi scurtata de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă pe un server Google din SUA și scurtată acolo.

Adresa IP trimisă de browser-ul utilizatorului nu va fuziona cu alte date furnizate de Google. Utilizatorii pot preveni stocarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a software-ului browserului. De asemenea, utilizatorii pot împiedica colectarea de către Google a datelor generate de cookie și legate de utilizarea ofertei online și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plug-in-ului de browser disponibil la următorul link: http: // tools .google.com / dlpage / gaoptout? hl = ro.

Pentru mai multe informații cititi politica de confidentialitate Google (https://policies.google.com/technologies/ads), precum și în setările pentru afișarea de anunțuri de către Google (https: // adssettings.google.com/authenticated).

Datele personale ale utilizatorilor vor fi șterse sau făcute anonime după 14 luni.

Google AdSense cu anunțuri personalizate

Folosim serviciile Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, pe baza intereselor noastre legitime (adică interes pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a serviciului nostru online în sensul articolului 6 (1) lit. GDPR) , Statele Unite ale Americii, („Google”).

Google este certificat în conformitate cu Acordul privind protecția împotriva confidențialității, care oferă garanția respectarii legislației europeane privind confidențialitatea (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Folosim serviciul AdSense, care permite ca anunțurile să apară pe site-ul nostru și să fim recompensati pentru afișarea lor sau pentru altă utilizare. În aceste scopuri, datele de utilizare, de ex. clic pe un anunț și adresa IP a utilizatorilor vor fi procesate, insa adresa IP este scurtată (ultimele doua cifre). Prin urmare, prelucrarea datelor utilizatorilor este anonimizata.

Utilizăm Adsense cu anunțuri personalizate. În acest sens, Google analizeaza preferintele pe baza site-urilor web vizitate de utilizatori sau de aplicațiile utilizate și, in acest fel, creaza profiluri de utilizator. Agenții de publicitate utilizează aceste informații pentru a-și alinia campaniile cu aceste preferinte, ceea ce poate aduce beneficii atât utilizatorilor, cât și agențiilor de publicitate. Pentru Google, anunțurile sunt personalizate atunci când datele colectate sau cunoscute determină sau influențează selectarea anunțurilor. Acestea includ căutări, activități, vizite pe site, aplicații, elemente demografice și informații despre locație. În mod specific, aceasta include: direcționarea în funcție de criterii demografice, direcționarea în funcție de categoriile de interes, remarketing și liste de direcționare care au fost încărcate în DoubleClick Bid Manager sau Campaign Manager.

Pentru mai multe informații despre cum utilizeaza Google datele, puteti citi politica de confidențialitate a Google (https://policies.google.com/technologies/ads), precum și în setările pentru afișarea de anunțuri de către Google (https: // adssettings.google.com/authenticated).

Google Adsense cu anunțuri nepersonalizate

Folosim serviciile Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, pe baza intereselor noastre legitime (adică interes pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a serviciului nostru online în sensul articolului 6 (1) lit. GDPR) , Statele Unite ale Americii, („Google”).

Google este certificat în conformitate cu Acordul privind protecția împotriva confidențialității, care oferă garanția respectarii legislației europeane privind confidențialitatea (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Folosim serviciul AdSense, care permite ca anunțurile să apară pe site-ul nostru și să fim recompensati pentru afișarea lor sau pentru altă utilizare. În aceste scopuri, datele de utilizare, de ex. clic pe un anunț și adresa IP a utilizatorilor vor fi procesate, insa adresa IP este scurtată (ultimele doua cifre). Prin urmare, prelucrarea datelor utilizatorilor este anonimizata.

Utilizăm Adsense cu anunțuri ne-personalizate.Anunțurile ne-personalizate nu se bazează pe comportamentul utilizatorilor din trecut. Direcționarea folosește informații contextuale, inclusiv direcții geografice grosiere (de ex. Pe site) bazate pe locația curentă, pe conținutul site-ului web actual sau pe aplicație și termenii cuvinte cheie. Google interzice orice direcționare personalizată, inclusiv direcționarea în funcție de criterii demografice și direcționarea pe baza de liste de utilizatori.

Pentru mai multe informații despre cum utilizeaza Google datele, puteti citi politica de confidențialitate a Google (https://policies.google.com/technologies/ads), precum și în setările pentru afișarea de anunțuri de către Google (https: // adssettings.google.com/authenticated).

Jetpack (WordPress Statistici)
Pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu interesul pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul articolului 6 (1) lit. GDPR), folosim pluginul Jetpack (aici subfuncția „WordPress Stats”), care include Instrumentul de evaluare statistică a accesului vizitatorilor și Automattic Inc., str. 29 29th Street, San Francisco, CA 94110, SUA. Jetpack folosește așa-numitele cookie-uri, fișiere text stocate pe computer și care permit o analiză a utilizării site-ului de către dvs.

Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestei oferte online sunt stocate pe un server din SUA. Aici, profilurile de utilizator ale utilizatorilor pot fi create din datele prelucrate, acestea fiind folosite doar pentru analiză și nu în scopuri publicitare. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate automată: https://automattic.com/privacy/ și cookie-urile Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.

Prezenta online in social media
Avem prezența online în rețelele și platformele de socializare pentru a comunica cu clienții și utilizatorii activi și pentru a ii informa despre serviciile noastre. Atunci când apelează la continutul de pe platformele social media respective sunt valabile termenii și condițiile de utilizare ale platformelor respective.

Integrarea serviciilor și a conținutului terților

Pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu, interesul pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul articolului 6 (1) lit. GDPR), folosim conținutul sau serviciile oferite de furnizorii terți pentru a le furniza conținutul și serviciile Servicii, cum ar fi includerea de videoclipuri sau fonturi (denumite colectiv „conținut”).

Pe site-ul nostru părţi terte care furnizează aplicaţii pot plasa propriile lor fişiere de tip cookie în vederea monitorizării performanţei aplicaţiilor lor sau pentru a-şi personaliza aceste aplicaţii pentru dvs. De exemplu, atunci când distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (e.g., Facebook or Twitter) disponibil pe un Website, platforma reţelei de socializare asociată butonului respectiv va înregistra acest lucru. Pe unele Website-uri poate de asemenea să existe conţinut integrat („embedded”), de exemplu conţinut video al unor terţe părţi precum YouTube, şi, în acest caz, aceşti terţi pot să-şi plaseze la rândul lor propriile fişiere de tip cookie. Asemenea fişiere de tip cookie nu pot fi accesate de gutejobs.ro

Shariff – functii de sharing
Folosim butoanele „Shariff” pentru a va proteja confidențialitatea. „Shariff” este proiectat pentru a permite o mai mare confidențialitate în rețea și pentru a înlocui butoanele „share” în rețelele sociale. 

În acest caz, nu browser-ul utilizatorului, ci serverul pe care se află această ofertă online stabilește o conexiune la serverul platformelor sociale respective și întreabă, de exemplu, numărul de plăceri. Utilizatorul rămâne anonim. Mai multe informații despre proiectul Shariff pot fi găsite la dezvoltatorii revistei c’t: www.ct.de.

Youtube
Am încorporat videoclipurile pe platforma YouTube a companiei Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Politica de confidențialitate: https://www.google.com/policies/privacy/, opțiunea de renunțare: https://adssettings.google.com/authenticated.

Creat cu Datenschutz-Generator.de de către RA Dr. med. Thomas Schwenke

TERMENI SI CONDITII

Site-ul www.gutejobs.ro (denumit in continuare „site”) este creat si administrat de Alexandru Zloteanu si are un continut cu scop informativ.

www.gutejobs.ro iti este oferit in forma in care se prezinta la accesarea sa, fara sa ai niciun fel de alte garantii. Autorul materialelor publicate pe site nu poate fi facut responsabil pentru neconcordante, informatii incomplete sau incorecte, lipsa de acuratete a informatiile de valabilitatea acestora sau de alte defecte ale acestui site sau ale continutului sau. Folosesti acest site si continutul sau pe propriul risc.  

Nu imi asum responsabilitatea pentru continutul altor site-uri catre care fac trimitere prin link-uri sau a altor surse citate in continutul site-ului.

Fiecare utilizator intelege si este de acord cu faptul ca drepturile de autor aferente tuturor informatiilor si imaginilor cuprinse in articolele publicate in cuprinsul site-ului imi apartin si sunt protejate de legislatia privind proprietatea intelectuala. In cazul in care folosesc informatii care apartin altei persoane fizice sau juridice, precizez sursa.

Folosirea servicilor sau informatilor oferite prin intermediul acestui site presupune, din partea utilizatorilor, acceptarea si respectarea termenilor si conditiilor.

De asemenea, imi rezerv dreptul de a modifica oricand termenii si conditiile precum si politica de confidentialitate.

Utilizarea continutului: nu poti utiliza, reproduce sau permite nimanui sa utilizeze sau sa reproduca materialele de pe www.gutejobs.ro fara a cita sursa cu link catre articolul la care se face referire.

Modificari ale site-ului: autorul isi rezerva dreptul, la libera lui discretie, de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment portiuni ale continutului site-ului. De asemenea, autorul isi rezerva dreptul de a restrange, suspenda sau opri accesul utilizatorilor la o parte sau la intregul sau continut oricand, pentru orice motiv, sau fara motiv, cu sau fara instiintare prealabila, si fara a-si asuma prin aceasta vreo obligatie.

In situatia in care nu esti de acord cu termenii si conditiile precum si politica de confidentialitate a site-ului, poti parasi site-ul www.gutejobs.ro. Daca vei accesa ulterior acest site, inseamna ca accepti termenii si conditiile www.gutejobs.ro.

Links an Datenschutzerklärung und Impressum gemäß § 5 TMG.